Molimo Vas da, pre nego pristupite Cormel internet prodavnici koja se nalazi na internet domenu rasveta.net/, pažljivo pročitate Uslove korišćenja internet prodavnice.

Korišćenjem ove internet prodavnice potvrđujete da ste ove Uslove korišćenja internet prodavnice (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja) pažljivo pročitali, razumeli i da ste sa istim saglasni . Cormel može u bilo kom trenutku izmeniti sadržinu ovih Uslova korišćenja. Važeća verzija Uslova korišćenja je dostupna na Cormel-ovoj internet prezentaciji koja se nalazi na internet domenu rasveta.net/.

Svi sadržaji koji su objavljeni u Cormel internet prodavnici jesu njehovo vlasništvo i mogu se koristiti samo u svrhe nekomercijalnog karaktera, pri čemu se moraju poštovati autorska prava zagarantovana zakonom. Sadržaj Cormel internet prodavnice nije dozvoljeno menjati, reprodukovati niti javno prikazivati, izvoditi, distribuirati, odnosno na drugi način koristiti u javne i(li) komercijalne svrhe. Za korišćenje sadržaja objavljenog u okviru internet prodavnice u druge svrhe, potrebno je da se obratite Cormel-u radi dobijanja saglasnosti, odnosno dozvole.

Prilikom korišćenja Cormel internet prodavnice nije dozvoljeno:

  • ometati/sprečavati bilo koje funkcije u vezi sa sigurnošću u internet prodavnici, odnosno funkcije koje ograničavaju/sprečavaju kopiranje i korišćenje sadržaja dostupnog u internet prodavnici;
  • objavljivati/prenositi u internet prodavnicu materijal pretećeg, nepristojnog, klevetničkog, uvredljivog, pornografskog, zlostavljačkog karaktera;
  • izazivati rasnu mržnju i netrpeljivost, uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti, poverenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima;
  • ostavljati netačne informacije u pogledu ličnih podataka;
  • neovlašćeno koristiti lične podatke drugih lica,  kao i lažno istupati u ime i za račun trećeg lica;
  • ponašati se protivpravno i nezakonito;
  •  ometati, modifikovati, presretati i/ili  haovati internet prodavnicu;
  • koristiti posebne programe u cilju neovlašćenog preuzimanja sadržaja koji se nalazi na u internet prodavnici.

U slučaju da da prekršite pravila sadržana u Uslovima korišćenja, Cormel Vas može, privremeno ili trajno, onemogućiti u pristupu ovoj internet prodavnici i njenom daljem korišćenju. Navedeno ne isključuje mogućnost podnošenja prijave nadležnim organima.