Boja svetla jedna je od osnovnih kategorija svihLED artikala i najčešće se javlja u tri varijante:

  1. Hladno bela  – 6000K – 6500K
  2. Neutralna – 4000K – 4500K
  3. Toplo bela – 2700K – 3200K

Kroz primer slika, pokušaćemo da prikažemo razliku između tri pomenute boje svetla:

LED plafonska lampa-Boja svetla 6400K


Hladno bela boja svetla

LED PLAFONSKA LAMPA-BOJA SVETLA 4000K


Neutralna boja svetla

LED plafonska lampa-BOJA SVETLA 4000K


Toplo bela boja svetla

Da li je boja svetla isto što i jačina?

Ovo pitanje vrlo često dobijamo kao prodavci rasvete i veoma je bitno razrešiti ovu dilemu. Naime, ljudi koji ne poznaju rasvetu dobro često dolaze u zabunu oko toga u čemu je razlika između jačine i boje svetla. Naime, jačina svetla izražava se u vatima (W) i označava koliku količinu svetla određeni artikal daje. Sa druge strane, boja svetla izražava se u kelvinima (K) i označava temperaturu svetla koju emituje određeni artikal. Dakle, jedan isti artikal ima i svoju jačinu i svoju boju svetla istovremeno.

Pa tako recimo sijalica može biti jačine 5W, a ista ta sijalica može biti u jednoj od tri postojeće boje svetla.

Na koji način boja svetla može uticati na izgled enterijera?

Boja svetla na razne načine može uticati na izgled i atmosferu unutar samog enterijera. Recimo, toplo bela i neutralna boja nose sa sobom određenu toplinu, što može doprineti tome da Vaš životni prostor deluje ušuškano. Sa druge strane, hladno bela boja može stvoriti manje prisnu atmosferu, što je idealno kada je operemanje radnog prostora u pitanju. Takođe, hladno bela boja  može služiti kako bi se nešto naglasilo. Recimo ukoliko postoji potreba da se naglasi lutka u izlogu. Iz tog razloga se za hladno belu boju svetla ljudi često opredeljuju kada je opremanje prodavnica ili opremanje butika u pitanju. Dakle, svaka od pomenute tri boje svetla donekle je pronašla svoj put do određene grupe potrošača i korisnika.

Koje primene najčešće imaju različite boje svetla?

Gotovo sve kategorije LED artikala proizvode se u toplo beloj, hladno beloj i neutralnoj boji svetla. Za koju od pomenutih boja svetla ćete se opredeliti zavisi isključivo od ličnih afiniteta svakog kupca ponaosob. Naravno, postoje i najčešće situacije i stereotipi kada je u pitanju izbor boje svetla prema tipu enterijera koji se oprema. Oni bi otprilike izgledali ovako kako ćemo pokušati da predstavimo u nastavku.

Kada je opremanje doma u pitanju, ljudi se najčešće opredeljuju za neutralnu boju svetla, kako bi im osvetljenje u životnom prostoru bilo što prirodnije. Međutim, i toplo bela boja svetla ima široku rasprostranjenost  kada je opremanje doma u pitanju. Hladno bela boja svetla ima manju upotrebu u ovoj sferi opremanja enterijera. Sa druge strane, hladno bela boja ima široku rasprostranjenost kada je u pitanju opremanje bolnica, stomatoloških ordinacija ili raznih vrsta radnog prostora, kao što su recimo kancelarijski prostori.

Prema tome, svaka od postojeće tri boje svetla pronašla je svoj put do određene grupe potrošača. Sve tri boje svetla ravnomerno su rasprostranjene, s tim da svaka ima svoju najčešću sferu primene. Na ovu temu napisan je veliki broj tekstova, a ostavljam jedan veoma interesantan na linku.